Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

  1. Radosław Sajna ORCiD: 0000-0003-4279-450X

Abstract

 

Poziom decentralizacji mediów w Polsce jest niski w porównaniu między innymi z Hiszpanią — krajem o porównywalnej liczbie ludności, co ma związek z poziomem decentralizacji władzy, a jednocześnie implikuje niski poziom zaangażowania społecznego w kształtowanie rzeczywistości na poziomie regionalnym czy lokalnym. Wyzwania konkurencyjności między miastami i regionami Europy wymagają promocji w myśl nowych trendów (określanych w niektórych publikacjach cyfrowym przymiotnikiem 3.0), by kształtować społeczeństwa funkcjonujące sprawnie w nowoczesnych realiach, zgodnych z globalnymi zjawiskami w sferze komunikowania. Nie da się tego osiągnąć bez odpowiedniego poziomu decentralizacji mediów i sfery publicznej.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 151 to 162

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout